naglowek_ptbg2018_temp.jpg

 

 

Program ramowy

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w programie naukowym
 
 
Piątek, 13.04.2018

09.00 Otwarcie Zjazdu - Prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy - Izabela Domitrz

Wykład inauguracyjny - Teofan Domżał

Wspomnienie o Profesorze Antonim Prusińskim – nauczycielu, mistrzu, twórcy polskiej migrenologii - Jacek J. Rożniecki

Przerwa

Sesja 1. Migrena – trudne tematy

Przerwa kawowa

Sesja 2. Leczenie bólów głowy

Lunch

Sesja 3: Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy, neuralgie w zakresie głowy i twarzy

Przerwa kawowa

Sesja 4. Złożone problemy w bólach głowy
 
Przerwa kawowa
 
Sesja 5. Prezentacje zgłoszonych prac
Prezentacje 10 minutowe

Sesja 6. Stan psychiczny a bóle głowy

Kolacja
 
 
 
Sobota, 14.04.2018

Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

Sesja 7. Interaktywna prezentacja  przypadków

Przerwa kawowa
 
Sesja 8. Metody poza-farmakologiczne w leczeniu bólów głowy

Przerwa kawowa

Sesja 9. Bóle głowy u dzieci

Przerwa i odbiór mandatów do głosowania na Walnym Zgromadzeniu
 
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

Lunch
 
Sesja 10. Neurolog nie wystarczy…

Podsumowanie Zjazdu - Izabela Domitrz, Jacek J. Rożniecki

Ok. godz. 16.30 - Zakończenie Zjazdu