naglowek_ptbg2018_temp.jpg

 

 

Informacje praktyczne

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Mercure Warszawa Centrum

00-120 Warszawa, ul. Złota 48/54
tel. (22) 697 38 77, fax. (22) 830 05 69, email: H3385-RE@accor.com

Obrady odbywają się w sali Scherzo, na I piętrze w centrum konferencyjne hotelu

 

JĘZYK OBRAD

Język polski

 

BIURO ZJAZDU

Biuro Zjazdu zlokalizowane będzie w miejscu obrad – w foyer centrum konferencyjnego hotelu Mercure Warszawa Centrum, na pierwszym piętrze, przy sali obrad.

Biuro Zjazdu czynne będzie w następujących godzinach:

•    13 kwietnia 2018 – w godz. 7.00 – 20.00
•    14 kwietnia 2018 – w godzinach obrad

 

IDENTYFIKATORY

Wstęp do sali obrad oraz na teren wystawy firm jest możliwy tylko po okazaniu identyfikatora otrzymanego podczas rejestracji.

 

ZAŚWIADCZENIA I PUNKTY EDUKACYJNE

Każdy uczestnik zjazdu otrzyma zaświadczenie potwierdzające otrzymanie punktów edukacyjnych. Zaświadczenia wydawane będą w sobotę, 14 kwietnia 2018 w Biurze Zjazdu – wyłącznie po okazaniu imiennego identyfikatora.

 

INFORMACJE DLA WYKLADOWCÓW

Sala wykładowa wyposażona jest w projektor multimedialny i laptop z programem PowerPoint. Wykładowcy są proszeni o przekazanie swoich prezentacji bezpośrednio obsłudze technicznej w sali obrad najpóźniej w przerwie poprzedzającej sesję, w której zaplanowana jest prezentacja.

W przypadku prezentacji zawierających filmy, elementy animacji itp. sugerujemy wcześniejszy kontakt z obsługą techniczną i przetestowanie poprawności odtwarzania prezentacji.

Prelegent ma możliwość użycia własnego laptopa po uprzednim uzgodnieniu z obsługą techniczną w sali obrad.

W czasie trwania zjazdu prelegenci mogą skorzystać z poczęstunku w pokoju dla wykładowców, który zlokalizowany jest w sali Etiuda.

 

WYŻYWIENIE

Lunch w piątek 13 kwietnia 2018 r. serwowany będzie w restauracji Brasserie na poziomie sali obrad (I piętro).

Na kolację w piątek 13 kwietnia 2018 jak również na lunch w sobotę 14 kwietnia 2018 zapraszamy do restauracji Winestone na parterze hotelu.

W foyer konferencyjnym na I piętrze serwowana będzie kawa i herbata.

 

WYSTAWA FIRM

Stoiska wystawowe ustawione są w foyer konferencyjnym hotelu, na I piętrze, bezpośrednio przy sali obrad.

Spis wystawców (w kolejności alfabetycznej):

Allergan

Cefaly

Novartis

Polpharma

Teva Pharmaceuticals

Zentiva a Sanofi Company