naglowek_ptbg2018_temp.jpg

 

 

Zgłaszanie doniesień do prezentacji podczas Zjazdu

 

W czasie trwania Zjazdu Organizatorzy zaplanowali sesję ustną, podczas której zostaną zaprezentowane prace zgłoszone przez uczestników spotkania. Przewidywane są 10-minutowe prezentacje. W przypadku, jeśli nadesłanych prac będzie więcej, w sesji ustnej przedstawiona zostanie część prac wybrana przez Komitet Naukowy; pozostałe zostaną przedstawione w formie elektronicznej sesji plakatowej. 

Rozważona zostanie również prezentacja nadesłanych streszczeń w książeczce z programem zjazdu. Jeśli streszczenie będzie publikowane to Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania poprawek, szczególnie tzw. literówek, interpunkcji itp.  

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału i nadsyłania prac. Przyjmowane będą prace dotyczące bólów głowy - zarówno samoistnych, jak i objawowych, doniesienia kazuistyczne - opisy przypadków, prace oryginalne.

W celu kwalifikacji pracy do prezentacji uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie streszczenia w programie word, obejmującego tytuł, wszystkich autorów z afiliacją jak również treść streszczenia (nie więcej niż 2000 znaków; w miarę możliwości streszczenie powinno uwzględniać: wprowadzenie, cel, metody, wyniki, wnioski). Prosimy o przygotowanie streszczenia w oparciu o załączony szablon: szablon streszczenia do pobrania w .doc

Prosimy o przesyłanie streszczeń w formie załącznika (*.doc) do maila do końca lutego 2018 r. na adres: kongres@skolamed.pl