naglowek_ptbg2018_temp.jpg

 

 


Warunki uczestnictwa, zmian i anulacji

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Biuro Organizacyjne po otrzymaniu wymaganych opłat. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Kongresów SKOLAMED należące do firmy PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Na wniosek płatnika wniesione opłaty mogą zostać przepisane na inną uprawnioną osobę pod warunkiem pisemnego poinformowania Biura Organizacyjnego.

Potrącenia umowne w przypadku rezygnacji (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Biuro Organizacyjne):

Udział w konferencji:

  • do 31 stycznia 2018 - rezygnacja bez kosztów;
  • od 1 lutego 2018 do 15 marca 2018 r. – potrącenie 30 % wartości anulowanego zamówienia;
  • od 16 marca 2018 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia.

Zakwaterowanie: w przypadku tego wydarzenia Biuro Organizacyjne nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania. Obowiązują warunki anulacji ustalone przez obiekt noclegowy.

Przesłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego. Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od realizacji usług.

Szczegółowy regulamin konferencji do pobrania w formacie pdf