naglowek_ptbg2018_temp.jpg

 

 

Komitet Naukowy Zjazdu
 

Prof. dr hab. med. Teofan Domżał

Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk

Prof. dr hab. med. Ewa Pilarska

Prof. dr hab. med. Antoni Prusiński

Prof. dr hab. med. Adam Stępień

Prof. dr hab. med. Janusz Wendorff

Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek J. Rożniecki

Dr hab. med. Izabela Domitrz

Dr n. med. Magdalena Wysocka-Bąkowska
   

Komitet Organizacyjny Zjazdu


Przewodnicząca

Dr hab. med. Izabela Domitrz

Klinika Neurologii II Wydział Lekarski z Oddziałami Nauczania a Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Członkowie

Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk

Prof. dr hab. med. Adam Stępień

Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek J. Rożniecki 

Dr n. med. Magdalena Wysocka-Bąkowska